Főoldal / Szolgáltatások / Cégalapítás

Cégalapítás

Cégalapítás

„Céges” Kisokos

Cégalapítással kapcsolatosan számtalan kérdés felmerülhet. Pl.:

Ezek természetesen nagyon fontos kérdések, amelyek megválaszolásában segítünk Önnek!

Alapítható cégek leggyakoribb gazdasági formái:
 • Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)
 • Zártkörű Részvénytársaság (Zrt.) és Nyíltkörű Részvénytársaság (Nyrt.)
 • Közkereseti társaság (Kkt.)
 • Betéti társság (Bt.)

Cég: az a jogalany (ha törvény eltérően nem rendelkezik), amely akkor jön létre, ha a cégnyilvántartásba bejegyzik és üzletszerű, gazdasági tevékenységet folytat.

CÉGET ALAPÍTANI, DE HOGYAN?

Egy vállalkozás beindításához nem elég egy jó ötlet, vagy a kiváló szaktudás, amelyből profitálni szeretnénk. Cégalapításkor legtöbbször kezdeti nehézséget jelent a vállalkozni kívánók számára a tevékenységükhöz megfelelő cég- és adózási forma kiválasztása, amely a cégalapítás feltételei és a végezni kívánt tevékenység, a várható árbevétel és a várható költségek ismeretében határozható meg. Már a vállalkozás tényleges megkezdése előtt kulcsfontosságú tehát, hogy az ügyfelekkel mindenre kiterjedően átbeszéljük, elemezzük terveiket, elképzeléseiket és a cégalapítás feltételeit!

INDULÓ KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA BT VAGY KFT?

Az induló kisvállalkozások általában Bt vagy Kft formájában alakulnak és a cégalapítás költségei igen fontos szempontot képviselnek a választásnál. A betéti társaságot minimum két fővel alapítható (minimum 1 beltag és 1 kültag). Bt esetében a törvény nem ír elő minimum összeget az alapításhoz szükséges minimális tőkére vonatkozóan, viszont a társaság kötelezettségeiért a cég saját tőkéjén felül a Bt-ben szereplő beltag magánvagyonával is felelősséggel tartozik. Kft alapítása esetében az alapításhoz szükséges minimális alaptőke 3.000.000 Ft (nem feltétlenül készpénz, hanem apport (tárgy) is lehet), mégis nagy előnye, hogy akár 1 fő is alapíthatja, illetve a tagok alapesetben nem felelnek magánvagyonukkal a cég saját tőkéjén felül.

Cégalapítás feltételei

 • alapítás céget létesítő okirattal történhet (társasági szerződés, alapszabály), amelynek meg kell felelnie bizonyos tartalmi és alaki feltételeknek
 • létesítő okiratnak tartalmaznia kell: a cég nevét, székhelyét, fő tevékenységet, a céget létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét, a cég részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat (gazdálkodási formától függően), a hozzájárulás értékét és rendelkezésre bocsájtásának helyét és idejét, a cég vezető tisztségviselőjét.

Cégnév: vezérszóból (egyedi, elősegíti a cég azonosítását, megkülönbözteti más, hasonló tevékenységű cégtől, pl. Kiss és Társa) és a cégforma (pl.: kft. bt.) megnevezéséből kell, hogy álljon.

Székhely: a cég bejegyzett irodája, amely a levelezési címe, illetve az a hely, ahol a cég hivatalos, üzleti iratait átveszik, érkeztetik, megőrzik. Székhelyet cégtáblával kell megjelölni.

Telephely: a cég tevékenységének gyakorlására, önálló, üzleti (üzemi) letelepedéssel járó, a cég székhelyétől eltérő, alapító okiratban bejegyzett hely. (Fióktelep: székhelytől eltérő településen van.)

Tagok: céget alapíthat külföldi és belföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany.

Tevékenységi kör: a kívánt tevékenységi kör meghatározása a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere alapján történik. (TEÁOR).

Jegyzett tőke: a társaság, induló vagyonát jelenti, vagyis az alapító tagok okiratban foglalt vagyoni hozzájárulásának összegét. A jegyzett tőke mértéke függ a társasági formától.

A jogi személyekkel kapcsolatos törvényi előírásokat a 2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 3.könyve tartalmazza

Vagyoni hozzájárulás lehet:
 • Pénzbeli: alapításkor a cég házipénztárába vagy bankszámlára történő befizetést jelent.
 •  Apport (nem pénzbeli): vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz fűződő, vagy egyéb vagyoni értékű jog.

Cégalapítás lépései

 1. LÉPÉS: Cégalapításkor a könyvelő és adótanácsadó segítségével részletesen realizálja az induló vállalkozás üzleti tervét! Szüksége lesz egy ügyvéd felkeresésére, aki felveszi a cég adatait: cégnév, e-mail cím, székhely, telephely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, tevékenységi körök, vezető tisztségviselők, ÁFA kör megjelenítése. (A székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap szükséges, melynek díja 1000 Ft/ingatlan)
 2. LÉPÉS: Az ügyvéd a megadott adatok alapján előkészíti a céges iratokat aláírásra megbeszélt időpontra, szükséges példányszámban.
 3. LÉPÉS: Eljárási költségek megfizetése.
 4. LÉPÉS: Az eljáró ügyvéd elektronikus úton nyújtja be a Kft alapító iratait a Cégbíróságra. A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő részére érkeznek meg elektronikus formában. Az ügyvéd értesíti az ügyfeleit a döntésről. Ha hiánypótlásra szólítanak fel, vagy elutasítás történik, a jogi képviselő egyeztet a cég képviselőjével, illetve megbeszélik a további teendőket. Kft. alapítás esetében általában 2-3 nap alatt bejegyzik a céget.
 5. LÉPÉS: Miután a Cégbíróság megküldte a cég adószámát és mindent rendben talált, a bejegyzett kft iratait – társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, egyéb okiratok- az ügyvéd átadja papír alapon Önnek, a cégalapítónak legalább 1-1 példányban. A Kft. megkezdheti működését.
 6. LÉPÉS: A cégadatok birtokában a könyvelő segítségével meg kell tenni a szükséges bejelentéseket az adóhatóságok (NAV, helyi önk.) felé

CÉGALAPÍTÁSNÁL FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

Az induló vállalkozásoknál az egyik legfontosabb dolog, hogy az ügyfelek tisztában legyenek azokkal a cégalapítási költségekkel, amelyekkel még akkor is számolniuk kell, amíg az első pár hónapban nem realizálódik az árbevétel és alacsonyabb profitra számíthatnak. Mivel minden vállalkozás tevékenysége más és más, egyedi megoldásokkal, lehetőségekkel, ezért nagyon leegyszerűsítve: a vállalkozással kapcsolatban felmerülhetnek egyszeri kiadások, folyamatos, fix kiadások, illetve változó kiadások.

Egyszeri kiadások lehetnek:

 • cégalapítás költsége
 • ügyvédi költség

Jelenleg a cégeljárások során (cégbejegyzés, módosítások, átvezetésekre vonatkozó változásbejegyzés iránti eljárások) a hatályos jogszabály előírja, hogy kötelező jogi képviseletet igénybe venni. Cégalapítás előtt tehát ügyvédet kell fogadni vagy jogtanácsost kell megbízni a cégbírósági eljárás lebonyolításával. A jogi képviselő elkészíti a bejegyzéshez szükséges iratokat és az illetékes cégbírósághoz elektronikus formában benyújtja. Jelenleg nem létezik az ügyvédekre vonatkozó, kötelező és egységes díjtáblázat, ezért az ügyvédek ügyfeleikkel az elvégzett munka összetettségéhez és sokrétűségéhez mérten határozzák meg az ügyvédi díjat.

A vállalkozások tevékenységéből, méretéből, formájából adódó különbségek miatt az indulással és működéssel kapcsolatos költségek is eltérőek lehetnek, ezért a cég megalapítása előtt mindenképpen érdemes ezekről könyvelő és ügyvéd tanácsát kikérni.

Induló vállalkozások könyvelése

A vállalkozások napi működése elképzelhetetlen könyvelő közreműködése nélkül.
Az a szerencsés, ha már a cégalapítás előtt létrejön a kapcsolat a vállalkozó, az ügyvéd és a könyvelő között. Segítségére lehetünk a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásában és az adózással kapcsolatos kérdések áttekintésében.
Induló vállalkozásoknak szóló tájékoztató megbeszélésünk vázlatát megtalálja a letöltés menüpontban. Általános információkkal várjuk az első beszélgetésre, ahol mi is megismerhetjük az ön terveit.

A megbeszélést az ön számára elkészített árajánlat átadásával zárjuk, természetesen a hosszú távú együttműködés reményében.

Ingyenes konzultáció

Kérje ingyenes konzultációnkat űrlapunkon, vagy hívjon minket a +36-70-775-8289 telefonszámon!